Ferocious logo

Sportavita and friends Dam tot Damloop 2015

Twintig September was de Dam tot Damloop. The laatste zes jaar heeft Portavita deelgenomen aan deze loop.

In het vierde jaar kwamen we terug van een bezoek bij een klant en Hein Willem de Bruijn, een collega maakte een grap over een shirt ontwerp  waarop renners achterna worden gezeten door een monster. Het idee om een ontwerp te maken voor het shirt bleef in mijn hoofd en ik vroeg een andere collega Henk-Jan Meijer, die de organisatorische taken voor de run op zich heeft genomen of het een leuk idee was als ik een ontwerp voor het shirt zou maken. Zijn antwoord was positief en enthousiast.

Dit is het derde shirt dat ik voor Portavita heb ontworpen. Het is een voortzetting van het tweede shirt dat ik heb ontworpen, ook met twee renners. In vergelijking brengt het nieuwe ontwerp de activiteit en de omgeving van het evenement beter in beeld.

Creatief werk is leuker als je het kan delen met anderen. Het meeste van de aandacht zal gaan naar afbeelding op de achterkant van het shirt, maar de voorkant is ook belangrijk. Henk-Jan introduceerde de S renner, die Portavita transformeert in Sportavita. Dit jaar was er ook extra nadruk op het uitnodigen van andere bedrijven waarmee we samenwerken om mee te rennen. Daarom leek het me een leuk idee om ‘and friends’ toe te voegen op de voorkant.

Het wordt nog een uitdaging om iets te bedenken voor het ontwerp van volgend jaar. Moet ik bepaalde elementen behouden? Iets totaal anders? We zullen zien…